ASFALTERA STOCKHOLM

Välkommen till GW Asfalt – Regionens främsta asfaltsexperter!

Vårt team har många års erfarenhet och besitter bred kunskap inom beläggningsarbete. Vi arbetar med att asfaltera Stockholm genom projekt av varierande typ och storlek för såväl privatpersoner som byggherrar, myndigheter och företag.

Vill du veta mer om hur GW Asfalt kan hjälpa just dig? Kontakta oss för gratis offert idag!

Vi asfalterar Stockholm

Urbaniseringen accelererar och allt fler svenskar väljer att bosätta sig i huvudstaden. I en stad som är under ständig expansion både till ytan och till befolkningsantalet är asfalteringsarbeten en förutsättning för tillväxt. På GW Asfalt har vi närmare 30 års erfarenhet av att asfaltera Stockholm där behovet finns. Vi är stolta över att bidra till ut- och ombyggandet av staden. Under åren som aktiva i branschen har vårt team gett beläggning åt många vägar, garageuppfarter och industritomter. Vi planerar att fortsätta med det under lång tid framöver!

GW Asfalt

Ingen asfaltsentreprenad är inte den andra lik. På GW Asfalt utför vi ständigt asfalteringsprojekt av mycket varierande typ. Projektbredden ställer i sin tur krav på kunskapsbredd hos oss som entreprenörer. Vi måste kunna leverera kvalitet i alla led, och det är just vad vi alltid ställer in siktet på.

Under åren som aktiva har vi återkommande fått förtroende att asfaltera Stockholm. Vi tror att följande kvaliteter har varit starkt bidragande till detta förtroende:

Team

Det är förstås ingen hemlighet att erfarenhet föder kompetens. När man ägnar sig åt att asfaltera Stockholm är detta ett uppenbart faktum. Med nästan 30 år av asfaltering i Stockholm vågar vi påstå att vårt team tillhör huvudstadens absolut främsta. Vi har varit förstahandsvalet för mängder av industrier, byggherrar, företag, myndigheter och privatpersoner under de senaste decennierna.

Asfalt

Asfalt har ett uppdrag som är överordnat allt annat: Den ska hålla. Om detta misslyckas har beläggningen tappat sitt primära syfte. Därför är vi särskilt stolta över att GW Asfalt levererar huvudstadsregionens mest hållbara asfalt. Efter ett oräkneligt antal projekt har vi lärt vad som krävs för att asfalteringsarbeten av olika slag ska bestå i många år. Beroende på belastning på ytan lämpar sig olika asfaltsblandningar då vi asfalterar Stockholm med omnejd.

Kund

Vi är övertygade om att alla lyckade kundrelationer bygger på god dialog. Därför strävar vi alltid efter att uppnå transparens i de samarbeten vi har. När vi ombeds asfaltera Stockholm ser vi alltid till att föra en nära dialog med kunden. Detta gynnar nämligen hela projektet och alla inblandade. Dialogen gör att vi lättare kan bilda oss en uppfattning om vad kunden vill ha. Detta gör i sin tur att vi lättare kan ta fram asfalt som är optimal för projektet i fråga. Något som gör kunden, oss själva och alla som ska nyttja den asfalterade ytan nöjda. Som kund hos GW Asfalt kan man dessutom räkna med att alltid nå oss enkelt för frågor och funderingar.

Kontakta oss!

Behöver du hjälp med att asfaltera i Stockholm? Då har du kommit rätt! Vi hjälper dig med ditt projekt och ser till att resultatet står sig under många år framöver.

Olika sätt att asfaltera Stockholm

Behoven av beläggningsarbeten varierar och därför varierar också våra tjänster. När du väljer att ta hjälp av teamet på GW Asfalt kan du räkna med att få hjälp vad ditt arbete än gäller. Vi utför alltifrån större asfalteringsprojekt till mindre beläggningsarbeten.

Stora beläggningar

Under våra 30 år av att asfaltera Stockholm har vi getts förtroende att sköta beläggningen vid många stora projekt i staden. Dessa arbeten utgör en stor del av vår verksamhet. Det kan handla om anläggning av en helt ny väg eller gång-/cykelbana, eller renovering av befintlig. Ett behov som ökar stadigt i takt med att staden byggs ut och befolkningen växer. I andra fall kan det vara företag, industrier eller föreningar i Stockholm som ber oss asfaltera större ytor. Anläggning av Industritomter och parkeringar tillhör de större arbeten vi utfört många gånger genom åren. Vill du låta asfaltera en större yta i Stockholm? Kontakta oss på GW Asfalt för kostnadsfri offert på arbetet!

Mindre beläggningar

På GW Asfalt har vi lång och god vana vid att arbeta med privatkunder och mindre beläggningsprojekt. En av våra vanligaste och mest populära tjänster är anläggning av garageuppfart. Denna tjänst beställs av såväl privatpersoner som organisationer av varierande storlek. Bland de mindre projekten som vi utför finns också sten- och plattläggningar av olika slag. Ofta sker dessa projekt vid privata villor eller bostadshus i anknytning till trädgård eller innegård. Vi ordnar dessutom trädgårdsanläggningar och finplanteringar för den som vill ge sina utomhusmiljöer ett extra ansiktslyft.

Hitta rätt serviceområde